Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 20, 2016 – Giặt dụng cụ lao động

Em Razen và em Aidi giặt dụng cụ lao động sau khi đã làm xong.

Em Razen và em Aidi giặt dụng cụ lao động sau khi đã làm xong.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 19, 2016 – Gian bếp

Gian nhà bếp của gia đình bố Sriêng ở Sóc Bù Ramang – Bù Đăng.

Gian nhà bếp của gia đình bố Sriêng ở sóc Bù Ramang – Bù Đăng.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 18, 2016 – Em Khel

Em Khel vừa ăn cơm vừa đi ra vườn chơi.

Em Khel vừa ăn cơm vừa đi ra vườn chơi.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 17, 2016 – Dì địu cháu

Ảnh em Chi học lớp Bốn địu cháu nhỏ bảy tháng tuổi

Ảnh em Chi học lớp Bốn địu cháu nhỏ bảy tháng tuổi

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 16, 2016 – Chơi bắn bi

1/ Hai em nhỏ ở sóc Bù Xa chơi bắn bi.

1/ Hai em nhỏ ở sóc Bù Xa chơi bắn bi.

Đọc tiếp

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 14, 2016 – Em Kali chăn bò

1/ Em Kali buổi chiều đi chăn bò về, phía sau em Kali bao giờ cũng có một cái liềm và một cái bao, để trong khi bò được thả ăn em Kali tranh thủ cắt thêm cỏ đem đến cho bò ăn mau no.

1/ Em Kali buổi chiều đi chăn bò về, phía sau em Kali bao giờ cũng có một cái liềm và một cái bao, để trong khi bò được thả ăn em Kali tranh thủ cắt thêm cỏ đem đến cho bò ăn mau no.

Đọc tiếp

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Jan 12, 2016 – Con đường

Con đường bên hông của nhà khách Đan Viện Thiên Hòa Gp. Bmt

Con đường bên hông của nhà khách Đan Viện Thiên Hòa Gp. Bmt

Matta Xuân Lành