Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 26, 2016 – Mindfulness Day

Mindfulness day was organized on 2 Oct, 2016 in Perfume Pagoda (Chùa Hương) with Moon Hamlet Sangha. We had peace, joy and unforgettable shared moments🙂

30071104222_f6abc54237_z Đọc tiếp

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 25, 2016 – Hoa Bát tiên

Ảnh những cây hoa “Bát tiên” màu vàng và màu đỏ bên bờ tường của nhà Yăh trong Buôn Làng.

Ảnh những cây hoa “Bát tiên” màu vàng và màu đỏ bên bờ tường của nhà Yăh trong Buôn Làng.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 24, 2016 – Khung cảnh Đan viện Thiên Hòa

Khung cảnh Đan viện Thiên Hòa – Gp. Bmt. Căn nhà cao nhất bên trái là nhà nguyện Đan Viện Thiên Hòa.

Khung cảnh Đan viện Thiên Hòa – Gp. Bmt. Căn nhà cao nhất bên trái là nhà nguyện Đan Viện Thiên Hòa.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 22, 2016 – Sân sau nhà

Em Gân đang ăn một khúc nhỏ bắp đỏ nướng trong sân phía sau nhà.

Em Gân đang ăn một khúc nhỏ bắp đỏ nướng trong sân phía sau nhà.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 21, 2016 – Phòng khách Đan viện Thiên Hòa

1/ Mặt trước nhà khách Đan Viện Thiên Hòa Gp. Bmt.

1/ Mặt trước nhà khách Đan Viện Thiên Hòa Gp. Bmt.

Đọc tiếp

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 20, 2016 – Phơi trái bầu khô

1/ Ảnh trái bầu đã được phơi khô và phơi trên giàn bếp nhiều tháng cho đen. Em Chie về nhà mang trái bầu khô ra Lưu trú để đựng nước uống.

1/ Ảnh trái bầu đã được phơi khô và phơi trên giàn bếp nhiều tháng cho đen. Em Chie về nhà mang trái bầu khô ra Lưu trú để đựng nước uống.

Đọc tiếp

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 18, 2016 – Nướng cơm lam

1/ Ảnh các bố mẹ nướng cơm lam phía sau nhà xứ trong ngày đại lễ.

1/ Ảnh các bố mẹ nướng cơm lam phía sau nhà xứ trong ngày đại lễ.

Đọc tiếp