Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Oct 1st, 2016 – Phòng khách

Gian phòng khách của gia đình bố mẹ Brao ở thôn Năm

Gian phòng khách của gia đình bố mẹ Brao ở thôn Năm

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 30, 2016 – Phần quà

Hai trăm phần quà cho hai trăm hộ nghèo trong Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Hai trăm phần quà cho hai trăm hộ nghèo trong Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 29, 2016 – Nhà chờ của nhà thờ Sóc Bụi tre

Một số mẹ ở trong nhà chờ trong khuôn viên nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre đợi đoàn từ thiện từ Hố Nai đến.

Một số mẹ ở trong nhà chờ trong khuôn viên nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre đợi đoàn từ thiện từ Hố Nai đến.

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 28, 2016 – Mặt trước nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre

Các bố mẹ cùng sinh hoạt với đoàn từ thiện, ở sân trước nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Các bố mẹ cùng sinh hoạt với đoàn từ thiện, ở sân trước nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 27, 2016 – Cung thánh của nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre

Gian cung thánh của nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước

Gian cung thánh của nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 26, 2016 – Quà Trung thu

Các em thiếu nhi với phần quà Trung thu trên tay, trước nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Các em thiếu nhi với phần quà Trung thu trên tay, trước nhà thờ giáo họ Sóc Bụi tre – Bù Đăng

Matta Xuân Lành

Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Sep 24, 2016 – Tặng quà

Anh em trong Sóc Bụi tre – Bù Đăng, tặng các anh chị em trong đoàn từ thiện một bao cơm lam.

Anh em trong Sóc Bụi tre – Bù Đăng, tặng các anh chị em trong đoàn từ thiện một bao cơm lam.

Matta Xuân Lành