Tình dân ấm lòng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chỉ sau 4 ngày phát động quyên góp, Nhóm bạn Từ Tâm Đắk Lắk đã trao tặng được cả chục tấn hàng hóa, vật phẩm thiết yếu đến lực lượng chống dịch tuyến đầu.  Đắk Lắk là một trong những tỉnh chống dịch Covid-19 tốt của cả nước. Từ khi dịch bùng phát trên toàn […]

Read More Tình dân ấm lòng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Exploring Saigon like a Saigonese

Thursday, October 29, 2020, 11:04 GMT+7 Ho Chi Minh City, also known as Saigon, is Vietnam’s largest city and known as the country’s economic and financial hub. Though many visit the city to check out modern life in the metropolis, they often forget about its role as a hub of culture and scientific development.  As a […]

Read More Exploring Saigon like a Saigonese

Unique hues of rural Vietnam

By Huynh Phuong   August 17, 2020 | 09:41 pm GMT+7 Lensman Cao Ky Nhan has long nurtured an admiration for Vietnam’s idyllic countryside, visiting rice fields, witnessing buffaloes enjoy a dip in rivers or learning more about fishing. At the start of October, rice fields lining Quay Son River in Trung Khanh District, northern Cao Bang […]

Read More Unique hues of rural Vietnam