The Ancient Pottery Village of Thanh Ha

Over the past five centuries, locals in the ancient pottery village of Thanh Ha in Hoi An, Quang Nam have kept their traditional method of making pottery – hand made and wheel thrown.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Local people use clay on the Thu Bon river to make pottery.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Forming the shape of a product.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Drying pottery products.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

After drying for 2-3 days, pottery products are decorated.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Thanh Ha pottery products are fired in a traditional wood kiln.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Some unique pottery products made by Thanh Ha villagers.

The Ancient Pottery Village of Thanh Ha, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Hoi An Pagoda Bridge made by Thanh Ha villagers.

VNA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s