Ảnh sinh hoạt hằng ngày – Hang đá đêm Noel 24.12.15

Đội còng chiềng trước hang đá (1)

Đội còng chiềng trước hang đá (1)

??i c?ng chiêng giáo x? Buôn H?ng ch?p hình v?i Bok tr??c hang ?á trong nhà th? giáo x? sau thánh l? ?êm M?ng Chúa Giáng sinh 2015.

Đội cồng chiêng giáo xứ Buôn Hằng chụp hình với Bok trước hang đá trong nhà thờ giáo xứ sau thánh lễ đêm Mừng Chúa GIáng Sinh 2015

Hang đá cộng đoàn Yale (1)

Hang đá trong nhà nguyện cộng đoàn các Yăh Yale ở Gia lai

Hang đã Cộng đoàn Yale (2)

Hang đá ngoài sân của cộng đoàn các Yăh Yale ở Gia lai

Hang đá của GLV_Buôn Hằng (1)

Hang đá của Giáo Lý Viên giáo xứ Buôn Hằng trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ

Hang đá của GLV_Buôn Hằng (2)

Hang đá của Giáo Lý Viên giáo xứ Buôn Hằng trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ

Hang đá gia đình bố mẹ Đài

Hang đá gia đình bố mẹ Đài Buôn Hằng

Hang đá gia đình bố mẹ Hùng

Hang đá gia đình bố mẹ Hùng Buôn Hằng

Hang đá gia đình bố mẹ Likam

Hang đá gia đình bố mẹ Likam Buôn Hằng

Hang đá gia đình bố mẹ Phong (1)

Hang đá gia đình bố mẹ Phong Buôn Hằng

Hang đá gia đình bố mẹ Phong (2)

Hang đá gia đình bố mẹ Phong Buôn Hằng

Hang đá gia đình mẹ Sâm

Hang đá gia đình mẹ Sâm Buôn Hằng

Hang đá nhà bố Eang

Hang đá gia đình bố Eang Buôn Hằng

Hang đá làng phung Ea Lân

Hang đá làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai

Hang đá gia đình bố mẹ Khôn

Hang đá gia đình bố mẹ Khôn Làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai

Hang đá gia đình bố mẹ Miết

Hang đá gia đình bố mẹ Miết ở làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai, sợ gà vào đẻ trứng trong hang đá nên đã đặt các tượng thánh trong thùng giấy.

Hang đá gia đình bố mẹ Lết

Hang đá gia đình bố mẹ Lết Làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai

Hang đá gia đình bố mẹ Likam

Hang đá gia đình bố mẹ Likam

Hang đá gia đình bố mẹ Miết

Hang đá gia đình bố mẹ Miết

Hang đá gia đình ông Lê

Hang đá gia đình bố mẹ Lê Làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai

Hang đá gia đình ông trưởng thôn làng phung

Hang đá gia đình ông trưởng thôn Làng Phung Ea-Lân Yale _ Gialai

Hang đá Giáo xứ_Buôn Hằng (1)

Hang đá phía ngoài sân nhà thờ của giáo xứ Buôn Hằng (1)

Hang đá Giáo xứ_Buôn Hằng (2)

Hang đá phía ngoài sân nhà thờ của giáo xứ Buôn Hằng (2)

Hang đá Giáo xứ_Buôn Hằng (3)

Hang đá phía ngoài sân nhà thờ của giáo xứ Buôn Hằng (3)

Hang đá Giáo xứ_Buôn Hằng (4)

Hang đá phía ngoài sân nhà thờ của giáo xứ Buôn Hằng (4)

Hang đá khu nhà vãng lai Dòng NVHB (1)

Hang đá khu nhà vãng lai Tu viện NVHB (1)

Hang đá lớp Tiền tập Dòng NVHB

Hang đá lớp Tiền tập Dòng NVHB

Hang đá nhà Hưu Dòng NVHB

Hang đá trong nhà Hưu dưỡng Tu viện NVHB

Hang đá nhà thờ Duy Linh _ Bmt (1)

Hang đá nhà thờ Duy Linh _ Bmt (1)

Hang đá nhà thờ Duy Linh _ Bmt (2)

Hang đá nhà thờ Duy Linh _ Bmt (2)

Hang đá nhà thờ Thuận Hiếu_ Phước an

Hang đá nhà thờ Thuận Hiếu_ Phước an

Hang đá nhà thờ Thuận Hiếu _ Phước an (2)

Hang đá nhà thờ Thuận Hiếu _ Phước an (2)

Hang đá nhà thờ Yale (1)

Hang đá nhà thờ Yale (1)

Hang đá nhà thờ Yale (2)

Hang đá nhà thờ Yale (2)

Hang đá nhà thờ Yale (3)

Hang đá nhà thờ Yale (3)

Hang đá nhà trẻ Dòng NVHB (1)

Hang đá nhà trẻ Dòng NVHB (1)

Hang đá nhà trẻ Dòng NVHB (2)

Hang đá nhà trẻ Dòng NVHB (2)

Hang đá nhà Yăh

Hang đá nhà Yăh

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (1)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (1)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (2)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (2)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (3)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (3)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (4)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (4)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (5)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (5)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (6)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (6)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (7)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (7)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (8)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (8)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (9)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (9)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (10)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (10)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (11)

Hang đá thi giáo xứ Thuận Hiều (11)

Hang đá trong nhà nguyện Dòng NVHB (1)

Hang đá trong nhà nguyện Dòng NVHB (1)

Hang đá trong nhà nguyện Dòng NVHB (2)

Hang đá trong nhà nguyện Dòng NVHB (2)

Hang đá trong nhà thờ Buôn Hằng

Hang đá trong nhà thờ Buôn Hằng

Hang đá trong nhà thờ Buôn Hằng I

Hang đá trong nhà thờ Buôn Hằng I

Hang đá trong nhà thờ Thuận Hòa

Hang đá trong nhà thờ Thuận Hòa

Hang đá trong phòng cơm Dòng NVHB (1)

Hang đá trong phòng cơm Dòng NVHB (1)

Hang đá trong phòng khách Dòng NVHB (1)

Hang đá trong phòng khách Dòng NVHB (1)

Hang đá trong phòng khách Dòng NVHB (2)

Hang đá trong phòng khách Dòng NVHB (2)

Hang đã trước ổng nhà Yăh (1)

Hang đã trước ổng nhà Yăh (1)

Hang đã trước ổng nhà Yăh (2)

Hang đã trước ổng nhà Yăh (2)

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng 1

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng 1

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng I (2)

Hang đó ngoài nhà thờ Buôn Hằng I (2)

Kiệu Chúa Hài Đồng của giáo xứ Thuận Hiếu

Kiệu Chúa Hài Đồng của giáo xứ Thuận Hiếu

Các em Thiếu nhi Buôn Hằng đợi nhận quà Noel

Các em Thiếu nhi Buôn Hằng đợi nhận quà Noel

Các anh giáo lý viên phát quà cho các em

Các anh giáo lý viên phát quà cho các em

Mỗi em được một gói bánh nhỏ nhưng rất vui

Mỗi em được một gói bánh nhỏ nhưng rất vui

Nhà Lưu trú cũng tặng quà Noel cho học sinh Lưu trú trong giờ cơm trưa 24-12

Nhà Lưu trú cũng tặng quà Noel cho học sinh Lưu trú trong giờ cơm trưa 24-12

Mỗi em học sinh Lưu trú được một phần qua Noel

Mỗi em học sinh Lưu trú được một phần qua Noel

Ông già Noel _ Duy Linh

Ông già Noel _ Duy Linh

Matta Xuân Lành

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: